Black Oak Consulting

Verksamhetsledning för dig som vill nå toppen!

Om oss

Black Oak Consulting AB grundades i januari 2013. Företaget drivs av medarbetare som har magisterexamen från Ekonomihögskolan i Lund och har arbetet sedan 2008 på stora företag, suttit i ledningsgrupper, arbetat med internrevision, code of conduct, som business controller med mera.

Black Oak Consulting AB har två inriktningar:
  • Konsultion (ekonomistyrning, ekonomiledning, ekonomisk analys, SOX, Code of Conduct med mera).
  • Redovisning (bokföring, månadsbokslut, löneredovisning, deklarationer, årsbokslut med mera).

Vi kan anlitas för enskilda uppdrag eller uppdrag under en kortare tid eller flera år. 
 

Vi utför tjänster i egen regi eller med våra samarbetspartners.

I egen regi:
Vi kan anlitas på uppdrag av våra kunder för hjälp med redovisning, bokföring, bokslut, deklarationer, löner och koncernredovisningar. Vi utför även föreläsningar och interna utbildningar gällande Code of Conduct och SOX.

Med samarbetspartner eller egen regi:
Vi kan anlitas som konsulter för uppdrag hos kund. Ofta sker detta genom våra samarbetspartners som då hyr in en konsult från Black Oak Consulting. Vi kan då hjälpa kunden med olika ekonomisk uppdrag.

Företaget är en del av Treasure Oak-gruppen.

Organisations-nummer: 556917-6521.

Företaget registrerades för f-skatt den 1 februari 2013.