Black Oak Consulting

Verksamhetsledning för dig som vill nå toppen!

Referenser

Black Oak Consulting AB samarbetar med övriga konsultbolag som rekryterar konsulter externt och i sin tur sedan hyr ut konsulten till egna kunder.

I egen regi kan vi anlitas både för konsultation och konsultuppdrag som för redovisningsuppdrag.
Önskar du mer information om vilka företag som Black Oak Consulting har arbetat? Vänligen kontakta oss!

 

Samarbetspartners

Kunder

MERITMIND
ECOPHON